ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την καινοτόμο ευρωπαϊκή πλατφόρμα GovTech

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε ένα βήμα παραπέρα για την προώθηση του θεματολογίου GovTech με το πιλοτικό της έργο «Υποστήριξη της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα και της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη μέσω της χρήσης μιας καινοτόμου ευρωπαϊκής πλατφόρμας GovTech». Το έργο αυτό σηματοδοτεί ένα αξιοσημείωτο ορόσημο στην υποστήριξη των δημόσιων διοικήσεων στην υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικών και … Read more

Η ενιαία ψηφιακή αγορά και η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα — GovTech και άλλες καινοτομίες στις δημόσιες συμβάσεις

Η ερευνητική μελέτη The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector πραγματοποιήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Οικονομικών, Επιστημονικών Πολιτικών και Πολιτικών Ποιότητας Ζωής κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO). Η μελέτη παρέχει πληροφορίες για το GovTech και την καινοτομία στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων. Εξετάζει τις δυνατότητες … Read more