ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το πρώτο γερμανικό εθνικό σχέδιο δράσης για το Open Government Partnership

Η Γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες, το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ)  για το Open Government Partnership.  Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η Γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση λαμβάνει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Οι 15 δεσμεύσεις της Γερμανικής Ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο ΕΣΔ θα παρέχουν νέους τρόπους για την αύξηση … Read more

4η Συνάντηση Εργασίας (focus group) για το Ευρωπαϊκό έργο «Your Data Stories»

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και την ATC διοργάνωσαν στο χώρο του στο χώρο του INNOVATHENS την 4η συνάντηση εργασίας (focus group) για το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Your Data Stories (YDS). Στο focus group συμμετείχαν στελέχη του Υπουργείου και άλλων φορέων του Δημοσίου και … Read more

Μελέτη με θέμα “Ψηφιακώς Ενεργοποιούμενη Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη Πολιτών”

 Η συνδρομή σας στην μελέτη με θέμα “Ψηφιακώς Ενεργοποιούμενη Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη Πολιτών” θα βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την ψηφιακώς ενεργοποιούμενη διαφάνεια του Κράτους, πόσο καλά γνωρίζουν το σχετικό με αυτήν πληροφοριακό σύστημα «Διαύγεια» και ποιες είναι οι απόψεις τους για τη σχέση μεταξύ του συστήματος και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση.   Παρακαλούμε να … Read more

Εκδήλωση με θέμα: “Ώρα για τις δικές μας μεταρρυθμίσεις”

Η Openwise, (Ανεξάρτητος Μηχανισμός Αξιολόγησης του OGP) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την ΕΕΛ/ΛΑΚ, και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS, διοργανώνουν στις 29 Μαρτίου 2016, από τις 16.00 έως τις 21.00 εκδήλωση με θέμα “Ώρα για τις δικές μας μεταρρυθμίσεις”. Με αφορμή την παρουσίαση … Read more

Ψηφίστε τώρα την πρόκληση που θα θέλατε να αποτελέσει το θέμα του βραβείου κοινωνικής καινοτομίας από το πρόγραμμα «#Horizon»!

 Οι καινοτομίες είναι νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και μέθοδοι. Οι καινοτομίες είναι κοινωνικές, εφόσον σχεδιάζονται προς όφελος της κοινωνίας και όχι μεμονωμένων ατόμων. Πολύ συχνά οι κοινωνικές προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με παραδοσιακές συνταγές και προσεγγίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σχεδιάζει να θεσπίσει ένα βραβείο … Read more